Vihorlat

Vihorlat je so svojou výškou 1 075 m n. m. najvyšší vrch sopečného pohoria Vihorlatské vrchy.

Vihorlat je vyhasnutá nečinná sopka. Nachádza sa približne 20 m severovýchodne od Michaloviec. Jeho vrchol je výrazná a dobre rozoznateľná dominanta, viditeľná zo širokého okolia.

Vihorlat je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá bola vyhlásená v roku 1973 a je najmenšou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku. Vrcholové časti vrchu zaberá Národná prírodná rezervácia Vihorlat, vyhlásená v roku 1986 na výmere 50 ha s najvyšším 5. stupňom ochrany. Patrí do ochranného pásma územia Vihorlatský prales, ktoré bolo v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO - Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Nachádza sa na území Vojenského obvodu Valaškovce, čo výrazne obmedzuje možnosti turistického výstupu. Oficiálne turistické chodníky vedú z Poruby pod Vihorlatom, Remetských Hámrov, Zemplínskych Hámrov a Morského oka len do sedla Poľana pod Vihorlatom (940 m n. m.), po hranicu vojenského obvodu. 

Hromadné akcie, ktoré ponúkajú legálnu možnosť výstupu na Vihorlat, majú vybavenú výnimku zo zákazu vstupu sú pre turistov možným spôsobom zdolania jeho vrcholu, kedy sa neporušuje zákon - Poď na Podhoroď v máji, Cyrilo-metodský výstup na Vihorlat 5. júla a Hviezdicový turistický výstup na Vihorlat 1. septembra.

Foto: S-CHKO Vihorlat